Novice

24. avgust, 2015
V Kranju sistematičen pristop k inovativnosti, tehniki in podjetništvu med mladimi

Prve poletne ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka ter mentorje, od 24.-26.8.2015
Nova znanja s področja robotike, elektronike, Lego konstrukcij

 

Danes, v ponedeljek, 24. avgusta 2015, so se za učitelje kranjskih osnovnih šol začele t.i. Ustvarjalnice, ki se bodo izvajale v CŠOD Javorniški rovt. Pred odhodom je učitelje pozdravil tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki je v svojem nagovoru poudaril, da MOK želi načrtno spodbujati inovativnost, tehniko in podjetnost med mladimi. Učiteljem in mentorjem je zaželel veliko pridobljenih novih znanj, da bodo znanja lahko prenesli v učilnice mladim »prebojnikom«, kot smo v Kranju poimenovali mlade talente.
Gre za prvi tovrstni dogodek v nizu sistematičnega pristopa Mestne občine Kranj (MOK) za spodbujanje inovativnosti, tehnike in podjetništva med mladimi. Namen delavnic je učitelje oz. mentorje mladih Prebojnikov seznaniti s sodobnimi tehnologijami od robotike, tehnike do lego konstrukcij z namenom, da jih v bodo v novem šolskem letu prenesli učencem. Za samo realizacijo aktivnosti je bila na Mestni občini Kranj tudi s tem namenom ustanovljena Pisarna za podjetja in prvič so bila za razvoj podjetništva zagotovljena tudi proračunska sredstva. Na delavnice se je prijavilo 20 učiteljev kranjskih osnovnih šol.

 

Delo v Ustvarjalnicah bo potekalo v več vsebinsko različnih delavnicah (elektronika, izdelamo »elastoplov« (plovilo s pogonom na elastiko) in izdelava LEGO konstrukcij). Nova pridobljena znanja bodo udeleženci nadgradili še s predavanjem priznanega strokovnjaka dr. Kristjana Lešnika Museka z naslovom Tehnična ustvarjalnost, ki bo opredelil poti za spodbujanje tehnične ustvarjalnosti med učenci s konkretnimi primeri. Udeleženci bodo spoznali primerne oblike in metode dela za spodbujanje tehnične kreativnosti pri različnih predmetih v osnovni šoli. Da bi bili mladi čim bolj uspešni v svetu podjetništva je v programu tudi predavanje Daniele Žagar iz Območno obrtno podjetniške zbornice Kranj - Od izdelka do podjetniške ideje. Aktivnosti bo izvajala Zveza za tehnično kulturo Kranj, ki združuje najuspešnejše strokovnjake s področja tehnike in inovativnosti.

 

JESENSKE AKTIVNOSTI
V nadaljevanju želi Mestna občina Kranj spremeniti gospodarsko sliko Kranja iz nekoč t. i. industrijskega mesta. Želi spodbujati in omogočiti ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo ter na omenjenih vrednotah krepiti »gospodarsko« identiteto mesta. Strategija Mestne občine Kranj na tem področju je, da bo mesto naklonjeno novim tehnologijam in spodbujanju mladih talentov ter poznano kot prostor, kjer bo enostavno uresničevati podjetniške ideje. Prav zaradi vseh naštetih razlogov MOK že pelje aktivnosti za odprtje Kovačnice idej (t.i. co-working prostora), ki bo povezoval mlade z namenom uresničevanje njihovih (podjetniških) idej in ciljev. V polnem teku je tudi izvedba podjetniških krožkov po OŠ ter delavnic in strokovnih ekskurzij za učitelje ter nadarjene učence. Izdelan pa bo tudi t.i. Poslovni načrt Kranja, ki bo sistematično privabljal potencialne investitorje.