Novice

18. november, 2016
Kranj: tudi avtobusni terminal je pritegnil zanimanje investitorjev

Mestna občina Kranj zbira interes investitorjev za tri projekte: gradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče (javni poziv se je zaključil 7. novembra 2016), izvedbo projekta avtobusnega terminala z ureditvijo prometa na širšem območju Zlatega polja (zaključek javnega poziva 16. novembra 2016) in za gradnjo Regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra (javni poziv je odprt do 14. decembra 2016). »Interes za gradnjo telovadnice v Stražišču sta izkazala dva ponudnika in prav tako dva ponudnika za sodelovanje pri projektu avtobusnega terminala, kar je glede na zahtevnost dokumentacije zelo dober odziv. Vesel sem, da se je potrdilo, da so zasebni investitorji zainteresirani za gradnje v javno-zasebnem partnerstvu. To še ni dovolj uporabljan mehanizem, s pomočjo katerega se večje investicije v občini lahko izpeljejo bistveno prej in tako ustvari višja raven kakovosti za delo in življenje ljudi,« meni župan Boštjan Trilar.  Župan tudi računa, da bo sedaj, ko je sprejet občinski podrobni prostorski načrt za to gradnjo, interes za sodelovanje oziroma izvedbo projekta pokazalo še več investitorjev.


Mestna občina Kranj je z odpiranjem možnosti za vključitev zasebnih investitorjev potrdila, da želi pospešiti izvedbo omenjenih treh velikih investicij, da torej na njih zelo resno računa. Za prispele ponudbe za avtobusni terminal bo v naslednjih dneh izvedeno odpiranje ponudb in ponudnike bomo tudi povabili na sestanek. Nato bo sledila odločitev o nadaljnjih korakih in postopkih. Prav tako poteka postopek analize ponudb, ki sta bili oddani za gradnjo telovadnice v Stražišču.