Novice

13. september, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov
Zadeva: Poziv za evidentiranje kandidatov
A.     Evidentiranje kandidatov za člane svetov javnih zavodov
Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) je imenovanje članov svetov javnih zavodov kot predstavnikov ustanovitelja, v pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj.
Prejeli smo obvestili, da v kratkem poteče mandat svetov javnih zavodov: OŠ Simona Jenka Kranj (3 predstavniki) in Kranjskih vrtcev (3 predstavniki).
Akti o ustanovitvi zgoraj navedenih javnih zavodov določajo, da so člani svetov lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
 
B.     Evidentiranje kandidatov za člana v Razvojnem svetu gorenjske regije
Na podlagi 6. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije (Uradni list RS, št. 27/2012) je postopek imenovanja članov sveta dvostopenjski: kandidacijski postopek na nivoju občin, zbornic in stičišč nevladnih organizacij ter potrjevanje liste kandidatov na občinskih svetih. Vsaka občina je svoja volilna enota, iz katere občinski svet najprej imenuje kandidata za skupno regijsko listo. Prva alineja prvega odstavka 3. člena navedenega odloka določa, da svet sestavljajo voljeni funkcionarji v občini (člani občinskega/mestnega sveta in župan/županja). V skladu z 9. členom navedenega odloka je potrebno regionalni razvojni agenciji poslati listo predlaganih kandidatov. Ker vsako od 18-ih gorenjskih občin predstavlja en član sveta, to pomeni, da občina predlaga enega kandidata.
 
Pozivamo vas, da posredujete vaše predloge pisno, s priloženim izpolnjenim obrazcem (soglasje kandidata), najkasneje do ČETRTKA, dne 20.9.2012 na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Slovenski trg 1, Kranj ali v elektronski obliki na naslov: milena.bohinc@kranj.si.
Zmagoslav Zadnik l.r.
Predsednik
 
 
Priloga:
-          Obrazec obrazec-evidentiranje.doc
 
Posredovano:
-          Političnim strankam
-          Županu in občinski upravi
-          Zainteresirani javnosti