Novice

14. avgust, 2018
Gradnja vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave na Drulovki

Kranj, 14. avgust 2018 – Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja ter izvedeni izbiri izvajalca del, se tudi na Drulovki, od hišne številke 42B do hišne številke 56,  začenja gradnja vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave. Komunala Kranj d.o.o. bo izvedla ureditev približno 135 metrov komunalne infrastrukture v vrednosti dobrih 50 tisoč evrov (brez ddv). Poleg kanalizacije in vodovoda bo na omenjenem območju urejena tudi javna razsvetljava, ki jo bo izvedel koncesionar Vigred d.o.o. Po uvodnem sestanku in uvedbi v delo, se bodo dela pričela še v tem tednu, trajala pa naj bi okoli dva meseca.