Novice

5. december, 2016
Žalna knjiga ob smrti dr. Ljuba Sirca

V 97. Letu starosti je 1. decembra 2016 umrl pravnik in ekonomist dr. Ljubo Sirc. Bil je uveljavljen tudi v mednarodni ekonomiji in ustanovitelj londonskega inštituta za proučevanje komunističnih oziroma postkomunističnih gospodarstev.

Po rodu je bil Kranjčan iz podjetniške družine. Ob nemški okupaciji med drugo svetovno vojno se je njegova družina umaknila v Ljubljano, saj ji je grozila izselitev v Srbijo. Po vojni si je prizadeval obnoviti večstrankarski sistem in je bil zaradi svoje politične dejavnosti na Nagodetovem procesu obsojen na smrt, kar je bilo kasneje spremenjeno v 20-letno zaporno kazen. V zaporu je prebil sedem let in se nato 1955. leta umaknil v Veliko Britanijo. Iz ekonomije je doktoriral v Švici, predaval pa v Bangladešu in Glasgowu, kjer se je tudi sklenila njegova dolga življenjska pot. V Sloveniji je bil leta 1991 politično rehabilitiran z razveljavitvijo sodbe iz Nagodetovega procesa. Leta 1992 je kot član LDS kandidiral na volitvah za predsednika republike.  Leta 2004 pa je bil med pobudniki ustanovitve Zbora za republiko. Mestna občina Kranj mu je leta 2003 za prispevek na družbeno-političnem področju podelila naslov častni občan.

Žalna knjiga bo odprta v Galeriji Mestne občine Kranj (I. nadstropje občinske stavbe na Slovenskem trgu 1) v ponedeljek, 5. decembra 2016, v poslovnem času občine in na dan decembrske seje Sveta Mestne občine Kranj 21. decembra 2016 (ves dan do zaključka seje).