Novice

5. december, 2014
Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

Leta 1985 je Organizacija združenih narodov 5. december razglasila za mednarodni dan prostovoljstva. Pri prostovoljstvu gre za pomembno družbeno vrednoto in aktivnost, ki prispeva k razvoju posameznika in celotne družbe.


Tudi v kranjski občini deluje veliko število prostovoljk in prostovoljcev. Dejavni so na različnih področjih, od sociale, športa, kulture do gasilcev in tabornikov, ki pomagajo pri civilni zaščiti. Na občini beležimo podatke o tistih, ki delujejo na področju socialne dejavnosti, in tam je več kot 500 prostovoljk in prostovoljcev. Vsekakor pa je število ljudi, ki so vključeni v prostovoljsko delo veliko večje, saj ljudje to dejavnost opravljajo vsak dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto.


Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva se vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki delujejo na območju kranjske občine, zahvaljuje tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar: »Prostovoljsko delo krepi lokalno skupnost in pomaga pri razvoju občine. Prostovoljke in prostovoljci s svojim delom pripomorete k razvoju solidarnosti, osrečujete ljudi in prispevate k uspešnejši družbi. Z nesebičnim nudenjem pomoči ste vzor za vse občanke in občane Mestne občine Kranj. Lepa hvala za vaš trud, delo in pripravljenost pomagati soljudem.«