Novice

21. januar, 2013
POZIV ZA EVIDENTIRANJE
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda Šolski center Kranj – podaljšani rok in za nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Rok za oddajo predlogov 21.1.2013.

poziv.pdf   obrazec-evidentiranje.doc