Novice

12. februar, 2016
Podjetniki na enem mestu pridobili celostne informacije

Kranj, 12. 2. 2016 – Včeraj je bil za vse podjetnike in tiste, ki bi to želeli postati, v Kovačnici poseben INFO DAN. Na enem mestu so se združili strokovnjaki in svetovalci različnih območnih podpornih služb in udeležencem brezplačno svetovali ter ponudili odgovore na vprašanja z vseh vidikov podjetništva.

Na pobudo dveh predstavnic računovodskih servisov, ga. Bernarde Jurca iz računovodskega servisa Sconto in ga. Lidije Radaković iz računovodskega servisa LI.RA., ki se pri svojem delu soočata s podjetniki, ki jim primanjkuje splošnega znanja o podjetništvu in pogosto ne vedo, kam se obrniti po odgovore glede poslovanja, so se gorenjske podporne službe združile in organizirale INFO DAN v Kovačnici.

Pod okriljem Mestne občine Kranj in BSC Kranj so se tako združili strokovnjaki in svetovalci različnih območnih podpornih služb: iz Finančne uprave Republike Slovenije – Finančnega urada Kranj so nudili davčno svetovanje in informacije glede plačevanja dohodnine, o obrtniških zahtevah in pridobivanju obrtnega dovoljenja je zainteresirane obveščala predstavnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj, predstavnice Gospodarske zbornice Slovenije – Območne gospodarske zbornice za Gorenjsko pa so nudile informacije o čezmejnem poslovanju in poslovanju s tujino ter povezovanju z drugimi podjetji. Informacije o obstoječih spodbudah za zaposlovanje so obiskovalci dobili pri predstavnici Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – Območne službe Kranj, o prijavah v obvezno zdravstveno zavarovanje pa pri predstavnici Zavoda za zdravstveno zavarovanje – Območne enote Kranj. Referentka točke VEM iz BSC Kranj ter predstavnici AJPES – izpostave Kranj so prisotnim povedale vse o postopkih ustanavljanja podjetja in spremembah poslovanja, na vprašanja v zvezi z računovodskimi zadevami pa je odgovarjala predstavnica podjetja Sconto. Pravno svetovanje ter informacije s področja zdravja in varnosti pri delu je nudil Zavod UP.

Po izjavah obiskovalcev so taki dogodki več kot dobrodošli in potrebni. Dejstva, da so bili združeni vsi svetovalci na enem mestu, celostno svetovanje, in ugotovitev, da službe med sabo sodelujejo in se dopolnjujejo, so botrovala, da so obiskovalci pozitivno ocenili INFO DAN. Vsi udeleženi svetovalci pa so se soglasno odločili, da bodo dogodek kmalu ponovili.

Kovačnica je nova coworking skupnost v Kranju, ki je nastala v sodelovanju z Mestno občino Kranj in BSC Kranj. V svojih prostorih omogoča sodelovanje najrazličnejših strokovnjakov, njen glavni namen pa je spodbujanje podjetništva v regiji ter olajševanje vstopa na trg dela in izboljšanja zaposlitvenih možnosti njenih uporabnikov.