Novice

29. oktober, 2012
V Goričah imajo novo telovadnico

V četrtek, 25. oktobra 2012, je župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj odprl novo telovadnico pri podružnični šoli OŠ Simona Jenka v Goričah. Odprtje novega objekta, nove gradnje je za kraj oziroma krajevno skupnost vedno velik dogodek. Nove telovadnice so bili najbolj veseli učenci, vsekakor pa je to velika pridobitev za vse krajane. Telovadnica bo namenjena tako športnim aktivnostim kot tudi prireditvam.

 

Po zasnovi je prizidek k stavbi podružnične šole velikosti nekaj več kot 320 kvadratnih metrov. S šolo je povezana prek hodnika. Objekt obsega pritličje in delno nadstropje z galerijo, ki je namenjena tako za športne aktivnosti (npr. namizni tenis) kot tudi obiskovalcem športnih in drugih prireditev. Vložek občine v projekt je podelitev stavbne pravice zasebnemu partnerju za čas koncesije, ki bo trajala 15 let od pridobljenega uporabnega dovoljenja, to je bilo izdano 12. julija 2012. Po preteku tega obdobja bo telovadnica prešla v last občine. Mestna občina Kranj je v celoti izvedla zunanjo ureditev (dovoz, parkirišče, pešpoti, parkovna ureditev), komunalne vode in novo otroško igrišče. Finančni vložek občine v projekt je bil okoli 260.000 evrov. Zasebni partner je izvedel vsa gradbeno-obrtniška in instalaterska dela, dobavil in montiral opremo, uredil okolico neposredno ob stavbi, izvedel komunalne priključke in uredil dokumentacijo. Vložek zasebnega partnerja v projekt znaša okoli 840.000 evrov. Vrednost investicije (telovadnica, okolica, otroško igrišče, ograje) je okoli 1,1 milijona evrov. S koncesijsko pogodbo je urejen zakup ur uporabe telovadnice za potrebe podružnične šole v Goričah. Telovadnica pa bo namenjena tudi drugim zainteresiranim uporabnikom.

 

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je ob odprtju dejal, da je zadovoljen, da iz rok dajemo investicijo, ki zagotavlja napredek kraja, in da je občina v projekt uspešno pritegnila zasebnega partnerja. Če bi morala občina zagotoviti vsa investicijska sredstva, bi se čas izvedbe investicije zagotovo bistveno podaljšal.

 

Nagovor predsednika KS Goriče Mladena Dubravice
 

Telovadnico je namenu predal župan Mohor Bogataj