Novice

10. november, 2015
Z novinarske konference ob zaključku projketa Gorki

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je k pomenu največjega infrastrukturnega projekta v zadnjih desetletjih na Gorenjskem še dodal, da je kranjska občina poleg 35 km kanalizacijskega omrežja dobila tudi približno toliko obnovljenih in na novo asfaltiranih cest, urejeno meteorno odvodnjavanje, prav tako so bili na posameznih odsekih urejeni kanali za optično omrežje in oskrbo s plinom. Samo za novo ureditev cest bi sicer občina potrebovala vsaj deset let. »Narejen je bil ogromen preskok, ki so ga omogočila kohezijska sredstva in sodelovanje med sosednjimi občinami,« je poudaril župan Boštjan Trilar. Prav tako je izrazil zadovoljstvo, da je bila v načrtovanem roku nadgrajena centralna čistilna naprava in da poskusno obratuje.

Tudi župan Občine Naklo Marko Mravlja in župan Občine Šenčur Ciril Kozjek sta potrdila velik doprinos k ureditvi kanalizacijskega omrežja in prav tako pridobitvi optične in plinske infrastrukture.

Dodajamo še povabilo na zaključno slovesnost v Kranju, ki bo 17. novembra 2015 ob 18. uri na Slovenskem trgu. Vabljeni so vsi občani kranjske in tudi sosednjih občin, ki so povezane v projektih. Pripravlja se multimedijska predstavitev obeh projektov, Gorkega in vodovoda Bašelj-Kranj, za dobro vzdušje bo skrbel ansambel Kranjskih sedem, poskrbljeno bo tudi za brezplačno okrepčilo z golažem, bučno juho in kuhanim vinom.