Novice

26. november, 2014
Urejanje kanjona Kokre predstavili županu Boštjanu Trilarju

Kranj, 24. november 2014 – Beti Valić in Boris Radjenovič iz Turističnega in športnega društva kanjon Kokre sta kranjskemu županu Boštjanu Trilarju in načelniku Projektne pisarne Branetu Šimencu na obisku v kanjonu Kokre predstavila problematiko tega kranjskega naravnega bisera. Kanjon je res nekaj posebnega, saj je edini v Evropi, ki ga je reka vrezala v konglomerat.

 

Društvo si prizadeva, da bi kanjon uredili tako, da bi bil atraktivna turistična točka, ki bi jo s ponosom pokazali obiskovalcem od drugod, hkrati pa bi ga za sprehode in aktivnosti v prostem času čim bolj pogosto izbrali tudi domačini. Doslej je bil obnovljen leseni most in nekaj malega poti, postavljene so bile nove klopi. Že to je privabilo več ljudi – občane, športnike, družine z otroki, turiste. Še vedno pa se tega prostora drži breme preteklosti, da je kanjon tudi pribežališče narkomanov in odlagališče smeti.

 

To je zagotovo potrebno čim prej spremeniti in odpraviti, se s predstavniki društva strinja župan Boštjan Trilar, hkrati pa se zavzema za izdelavo projekta celovite prenove kanjona. »Kanjon ima nedvomno velik pomen in predstavlja dodano vrednost k mestnemu jedru, ki je na konglomeratnem pomolu, krati pa ima tudi neokrnjeno naravo. Zavedam se, da je lahko vrednost celostne prenove na koncu ocenjena zelo visoko, pa vendar sem prepričan, da je treba najprej videti celoto. Kakšne so možne navezave na kanjon, da skozenj popeljemo čim več obiskovalcev in jih usmerimo tudi na mestno jedro,« meni župan Boštjan Trilar. Razmišlja tudi o natečaju za idejno zasnovo ureditve kanjona od elektrarne do elektrarne. Urejanje bi potekalo po fazah, pri čemer bi se trudili za vsak del pridobiti evropska sredstva sofinanciranja. »Ravno to, da bo urejanje kanjona celostno zastavljeno, nam bo pomagalo, da bomo upoštevali okoljevarstvene zahteve in zaščitili naravno ter kulturno dediščino,« dodaja župan Boštjan Trilar.

 

Na fotografiji (od leve): Brane Šimenc, Beti Valič, Boštjan Trilar in Boris Radjenovič