Novice

25. februar, 2016
Kranj in Beljak pripravljena na bolj intenzivno sodelovanje

V Kranju sta se 25. februarja 2016 na delovnem obisku mudili prva podžupanja pobratenega mesta Beljak dr. Petra Oberrauner ter predstavnica za evropsko politiko v tamkajšnji mestni upravi Laura Nemann. Beljak in Kranj imata bratske odnose od leta 2008. V tem času sta občini skupaj izvedli že nekaj projektov predvsem na kulturnem in turističnem področju. Namen obiska je bil okrepiti sodelovanje na gospodarskem področju in področju inovativnih tehnologij pri delovanju mestne uprave. Tu gre predvsem za sistem e-uprave, h kateremu je skladno s Trajnostno urbano strategijo pristopila Mestna občina Kranj.
 
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030, ki je dobila pohvalo okoljskega ministrstva, je zanimiva tudi za pobratena mesta Mestne občine Kranj. Inovativen pristop pri pravi strategije bodo tako uporabili tudi v Beljaku, kjer bodo ravno v prihodnjem obdobju pristopili k pripravili trajnostnega načrta razvoja mesta.
 
Predstavnici iz Beljaka sta se seznanila tudi z organizacijo mestne uprave. Ana Vizovišek iz Pisarne za podjejta je gostoma predstavila delovanje gospodarskega sektorja ter prizadevanja pisarne, da v Kranj pritegne investitorje. V pogovoru je bil ugotovljen interes, da se kranjska in beljaška občinska uprava povežeta pri izvajanju gospodarskih aktivnosti v dobro obeh lokalnih skupnosti. Pri tem gre za povezovanje tako imenovanih zagonskih (start up) podjetij, ki svojo poslovno pot začnejo v Kovačnici, in prenos dobrih praks pri iskanju investitorjev, ki jih ima mesto Beljak.
 
Gostji sta se skupaj z direktorico kranjske občinske uprave Senjo Vraber dogovorili, da se bo Mestna občina Kranj pridružila čezmejnim projektom, v katere je Beljak že vključen. Gre za projekte Evropske unije, ki se financirajo iz sklada za čezmejno sodelovanje Slovenije, Avstrije in Italije.
 
Zaradi skupnih projektov se bo intenzivnost sodelovanja med občinama še okrepila, zato bodo sestanki delovnih skupin potekali najmanj enkrat mesečno.