Novice

7. marec, 2013
Na Golniku splošna in zobozdravstvena ponovno delujeta

Od 4. marca 2013 na Golniku ponovno obratujeta obe ambulanti, splošna in zobozdravstvena. Sredstva za obnovo prostorov in novo opremo v višini 146.490 evrov so zagotovili Klinika Golnik, Osnovno zdravstvo Gorenjske in Mestna občina Kranj. Tako so zdravstvene storitve približali uporabnikom iz krajevnih skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in Trstenik.

Osnovno zdravstvo Gorenjske je imelo v najemu v prostorih Klinike Golnik zobno ambulanto in splošno ambulanto. Obe ambulanti sta bili v zelo slabem stanju, tako da jima je grozilo zaprtje.
Zaradi potrebe in zahteve po obeh ambulantah iz krajevnih skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in Trstenik je bilo s predstavniki krajevnih skupnosti, Klinike Golnik, Osnovnega zdravstva Gorenjske in Mestne občine Kranj v začetku leta 2012 dogovorjeno, da se izvede obnova. Bolnišnica je obljubila, da bo ambulanti obnovila, če bo občina zagotovila sredstva za opremo, o čemer je mestni svet pozitivno odločil.
Tako je Bolnišnica Golnik takoj začela obnavljati prostore za ambulanti. Za projektno dokumentacijo, nadzor ter gradbeno obrtniška dela so namenili 92.422 evrov.
Oprema, ki jo financirala občina, je stala 29.353 evrov, in sicer nakup miz, delovnih pultov, omar, dekorativne stene, garderobnih omar, stolov, mobilno hidravlične postelje, čajne kuhinje in klopi.
Osnovno zdravstvo Gorenjske je zagotovilo sredstva  za zobozdravstveni stol v višini 24.715evrov.
Tako je obnova ambulant in oprema stala skupaj 146.490 evrov.
Trak so ob predaji prostorov v uporabo simbolično prerezali župan Mohor Bogataj, direktor Klinike Golnik dr. Mitja Košnik in direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik.