Novice

11. november, 2016
Kar dva investitorja izkazala interes za gradnjo telovadnice v Stražišču

Mestna občina Kranj je 7. novembra 2016 zaključila javni poziv za gradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče v javno-zasebnem partnerstvu. »Zadovoljen sem, da sta se na javni poziv za gradnjo stražiške telovadnice javila kar dva ponudnika. Interes za javno-zasebno partnerstvo na trgu je in prepričan sem, da bomo tako prišli do prepotrebnega športnega in šolskega objekta bistveno hitreje in z realnimi stroški investicije,« je povedal župan Boštjan Trilar.

Naprej sledi celostna analiza prejetih vlog, kar bo osnova za presojo o ekonomski upravičenosti gradnje telovadnice v javno-zasebnem partnerstvu, in v nadaljevanju priprava odloka, ki bo potem dan v odločanje Svetu Mestne občine Kranj.