Novice

27. maj, 2015
Mestna občina Kranj je likvidna

 

Kranj, 27. maj 2015 - »Mestna občina Kranj redno poravnava račune, obveznosti do vrtcev, šol in ostalih zavodov, izvaja nakazila za socialne programe, prav tako so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih na občini in v zavodih ter za vse ostale finančne obveznosti,« zagotavlja župan Boštjan Trilar in dodaja, da so sredstva za normalno delovanje občine zagotovljena tudi v prihodnje.

 

Tako pojasnjujemo zaskrbljenost glede delovanja kranjske občine, ki se je pojavila v javnosti.

 

Po besedah župana Boštjana Trilarja je nekaj časa prekinjeni pritok sofinancerskih sredstev za veliki projekt Gorki povzročil zahtevnejše finančno stanje občine, ki pa je bilo uspešno rešeno. Občina je v vmesnem času, ko še niso bile podpisane sofinancerske pogodbe za dodaten obseg sofinanciranja projekta Gorki, katerega vrednost presega 50 milijonov evrov in je zato uvrščen med velike projekte, sama zalagala sredstva in tekoče plačevala obveznosti. Sedaj je tok sofinanciranja s strani države urejen, zahtevki se sproti vnašajo v sistem ISARR in posledično se je zmanjšal tudi čas do nakazila MO Kranj.

 

»Pri tem je zelo pomagal obisk na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so zelo pripravljeni pomagati, da tudi ob njihovem razumevanju izpeljemo oba evropska projekta v rokih, kot so določeni. Prepričan sem, da bomo oba projekta uspešno zaključili in tudi brez večjih težav prebrodili občasno likvidnostno zahtevnost. Občina pa posluje in bo poslovala normalno, ker ni nobenih razlogov, da bi bilo drugače.«