Novice

29. avgust, 2018
V Kranju poteka več energetskih sanacij

Kranj - Mestna občina Kranj je v juliju začela z energetskimi sanacijami Prešernovega gledališča, vrtca Janina in Najdihojca ter podružnične šole Trstenik. Na POŠ Trstenik je že izvedena izolacija ostrešja, nameščena izolacija na fasado šole in telovadnice, zamenjano stavbno pohištvo in izoliran strop v računalniški učilnici. Trenutno se izvajajo gradbena dela za toplovodno povezavo toplotne črpalke in toplotne postaje, zaključni sloj na fasadi objekta in prenova kotlovnice.

Na vrtcu Janina so že izolirani stropovi in stene proti neogrevanim delom objekta in nameščena izolacija na fasadi objekta. Trenutno se izvajajo gradbena dela za toplovodno povezavo toplotne črpalke in toplotne postaje, zaključni sloj na fasadi in vzporedna spremljajoča dela. Sanacija se bo nadaljevala z izolacijo ravnega dela strehe in prenovo toplotne postaje . Omenjena dela ne bodo ovirala otrok in zaposlenih pri njihovem delu.

Na Prešernovem gledališču se izvajajo dela v kotlovnici, in spremljajoča dela za montažo prezračevalne naprave. Po montaži klimati se prične z izvajanjem prezračevanja v gledališču, izolacijo ravnega dela strehe, izolacijo ovoja stavbe, ki bo skladen z kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Z izolacijo ostrešja in menjavo kritine se prične v drugi polovici septembra.

Energetska sanacija VVZ Najdihojca zajema sanacijo ovoja (izolacijski material kamena volna, poleg izolacije bo izvedena sanacija balkonov z novimi višjimi ograjami, izolacija objekta cca en meter pod nivo…), sanacija zajema tudi izolacijo podstrešja, zamenjavo neustreznih svetil in celovito sanacijo toplotne podpostaje, zamenjavo neustreznih termostatskih ventilov ter vzpostavitev energetskega monitoringa. Pričetek del je bil v začetku avgustu, kjer bodo do začetka septembra izvedena dela znotraj objekta in sanirana toplotna podpostaja. Gradbena dela pa bodo vsa zaključena predvidoma do konca novembra.