Novice

28. oktober, 2013
ENERGETSKA SANACIJA OŠ OREHEK IN VRTCA ČENČA

Mestna občina Kranj je od Ministrstva za infrastrukturo in prostor 23. in 25 oktobra 2013 prejela sklepa o dodelitvi sredstev sofinanciranja energetske sanacije stavbe OŠ Orehek in stavbe vrtca Čenča (Oprešnikova ulica, Kranj), ki je organizacijsko v sestavi Kranjskih vrtcev. Z obema programoma energetske sanacije je uspešno kandidirala na javnem razpisu v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.


Za energetsko prenovo stavbe OŠ Orehek je dodeljenih 537.813,04 evrov nepovratnih sredstev. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 820.000 evrov. Prenovljena bo fasada, zamenjana okna in vrata, izvedena izolacija stropa proti streh, zamenjan tudi del kritine na stavbi in saniran del svetil v stavbi. Vgrajeni bodo manjkajoči termostatski ventili in nameščen centralni nadzorni sistem nad rabo energije.


Za energetsko prenovo stavbe vrtca Čenča bo občina prejela 45.925,02 evra nepovratnih sredstev. Ocenjena vrednost investicije je okoli 80.000 evrov. Izvedena bo sanacija fasade, zamenjana okna in vrata, izoliran strop proti podstrešju in vgrajen sistem za optimizacijo ogrevanja.