Novice

15. november, 2012
Predstavitev koncepta nove CČN Kranj v KS Orehek-Drulovka

V četrtek, 22. novembra 2012, bo ob 17.00 uri v avli Osnovne šole Orehek (šola je na naslovu Zasavska cesta 53 a, 4000 Kranj) potekala za krajane KS Orehek-Drulovka in za vse zainteresirane predstavitev novega koncepta nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj velikosti 95.000 populacijskih enot (PE), ki se projektira v sklopu projektne dokumentacije.  
Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj je del projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. sklop« oziroma krajše »GORKI II. sklop«. Vloga za omenjeni projekt je vložena na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za pridobitev kohezijskih sredstev EU.
 
Vljudno vabljeni.