Novice

19. februar, 2013
VPIS OTROK V VRTEC S KONCESIJO DOBRA TETA, PE PRI DOBRI TINCI

Mestna občina Kranj je na osnovi javnega razpisa za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce dodelila koncesijo:
- Zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE Pri dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj, za 1 oddelek I. starostnega obdobja, ki se izvaja kot dva polovična oddelka. Delovati bo začel 25. marca 2013.
V koncesijskem vrtcu bo od srede 20.2.2013 do vključno torka 26.2.2013 potekal javni vpis novincev za šolsko leto 2012/2013. Vsi zainteresirani nadaljnje informacije dobite na spletni strani www.dobrateta.si.