Novice

18. februar, 2016
Kranj in bližnja okolica nista primerna za nameščanje migrantov

Predstavniki svetniških skupin v Svetu Mestne občine Kranj (Več za Kranj, SMC, SD, SDS, N.Si, DeSUS, SLS, Povezane lokalne skupnosti, Stranka za napredek krajevnih skupnosti) so na sestanku z županom Boštjanom Trilarjem  17. februarja 2016 govorili o migrantski problematiki z vidika potencialnega nameščanja migrantov na območju Mestne občine Kranj ali v njeni bližini. Izpostavljena je bila lokacija nekdanjega trgovskega centra Baumax v šenčurski občini na meji z mestno občino Kranj.  Ugotovitev je, da še vedno velja sklep  Sveta Mestne občine Kranj iz novembra 2015, da tako lokacija nekdanjega Baumaxa kot katerakoli druga lokacija na območju MO Kranj ali v njeni bližini ni ustrezna, in sicer iz varnostnih in razvojnih razlogov. Udeleženci so izpostavili nevarnost težav v prometu na izjemno obremenjeni regionalni cesti iz smeri Šenčurja proti Kranju, neprimernost zaradi bližine avtoceste in mednarodnega letališča in potencialne nevarnosti, ki nastanejo zaradi zadrževanja  večje skupine ljudi na majhnem prostoru. Iz uradnih in neformalnih informacij s strani državnih organov inštitucij, ki se ukvarjajo z migranti in jih je pridobila uprava MO Kranj, tudi izhaja, da je nekdanji trgovski center iz sanitarnih in drugih razlogov neprimeren za nastanitev večjega števila ljudi. Protestni shod pred nekdanjo stavbo Baumaxa ni napovedan in organiziran, zato taka oblika protesta pri funkcionarjih MO Kranj ne more imeti podpore. Tovrstne reakcije na govorice o nameščanju migrantov na navedeni lokaciji so prehitre in nimajo stvarne podlage. Vlada RS ta trenutek še ni sprejela nobene odločitve glede uporabe stavbe nekdanjega trgovskega centra. Mestna občina Kranj bo še naprej pozorno spremljala aktivnosti državnih organov na področju migrantske problematike.