Novice

25. maj, 2016
USTVARILI OPTIMISTIČNO OZRAČJE ZA NOVE PODVIGE SKUPNOSTI

Kranj, 25. maj 2016 - Na Planini I. v Kranju se je na sončno soboto, 21. maja, od 10. do 13. ure odvil dogodek Majski dan za druženje, ki je potrdil, da je smer vpletene skupnosti prebivalcev, prava in želena.

Vidno navdušeni so bili nad velikim napihljivih gradov otroci, ki so hiteli po centralnem igrišču, da bi se spustili po velikem toboganu. Nedaleč od gradu so si mladi postavili park za rolkanje in BMX progo, ležerno so na zelenici pred osnovno šolo počivale skupinice ljubiteljev permakulture in srkale limonado. Mladi v taborniških opravah so tekmovali v orientaciji po urbanem naselju. Večja skupina ljudi se je pripravljala na obhod po soseski Planina, kjer si je ogledala nove pridobitve – obnovljene oznake za intervencijske poti na Gubčevi ulici, cvetlična korita na Cesti jake Platiše, poučni zeliščni park pred osnovno šolo Jakoba Aljaža ter ploščice o varnostnih informacijah semaforiziranih križišč za slepe in slabovidne.

Fizične in socialne intervencije na Planini so sad večmesečnih aktivnosti šestih delovnih skupin prebivalcev Planine ob projektu prenove in oživitve soseske. Skupine niso le opozorile na nevarne prehode, neurejen prometni režim, pomanjkanje površin za urbane športe, poškodovana in nesodobna otroška igrišča ter neenotno urbano opremo temveč so s pomočjo strokovnjakov pripravile načrte in izvedle vsaka svoj projekt. Vključevanje prebivalcev je spodbudilo in razvilo čut za soodgovornost stanovalcev pri vzdrževanju, urejanju in oblikovanju skupnega javnega prostora in družabnega življenja. Projekt se je na Majskem dnevu za druženje delno zaključil, delovne skupine, obiskovalci, več kot dvajset sodelujočih organizacij in projektna skupina pa so ustvarili optimistično ozračje za nove podvige s skupnim ciljem celostne fizične in socialne prenove.