Novice

29. maj, 2015
Anketa: Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2023

Mestna občina Kranj spreminja obstoječo strategijo trajnostnega razvoja in jo prilagaja novim finančnim razmeram, spremenjeni trendom ter novim pogojem evropske konezijske politike v letih 2014-2020. V strategiji posebno pozornost posvečamo razvoju urbanih območij, kranjskemu podeželju ter povezanosti Kranja s sosednjimi kraji in Ljubljano. Žal vseh potreb in želja do leta 2023 ne bo mogoče uresničiti, zato se mora mestni svet odločiti o tem kaj je prednostno potrebno storiti.

 

Občanke in občane vseh generacij, vabimo, da nam pomagajo pri odločanju o prioritetah razvoja v naslednjih letih. Svoje mnenje in poglede lahko oddajo v spletnem vprašalniku.

 

Dostop do spletnega vprašalnik: https://docs.google.com/forms/d/1xmtkUKnj9lU6cVK90lLRtmofrfJ3Lo3wpUnT09-sNRY/viewform