Novice

10. junij, 2016
Projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

 

Kranj, 10.junij 2016 - Včeraj je bila v prostorih Mestne občine Kranj regijska promocija projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Prisotne je nagovoril g. župan Boštjan Trilar, ki je izpostavil problematiko medvrstniškega nasilja, čustveno inteligenco in razvoj čustvenih kompetenc, ki so pomembni za boljše odnose ter pozdravil priročnik ravnanja v situacijah medvrstniškega nasilja, ki ga bodo pripravili v okviru projekta, saj se še vedno v določenih situacijah odreagira preveč nagonsko.

Vodja projekta g. dr. Mitja Muršič (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, nosilec projekta), ga. Ingrid Klemenčič, g. Emil Karajić (OŠ Simona Jenka Kranj, partner pri projektu), ga. Eva Bertok (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)  so predstavili glavne aktivnosti projekta in glavne statistične rezultate. Regijske promocije projekta so se udeležili predstavniki lokalnih ustanov in organizacij (osnovne šole iz MOK in sosednjih občin, Kranjski vrtci, Zveza prijateljev mladine Kranj, Vzgojni zavod Kranj, Varna hiša Gorenjske, CIS – Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem, in drugi), ki medresorsko prihajajo v stik z medvrstniškim nasiljem. V okviru promocije so predstavili do sedaj opravljeno delo, delavnice s starši, učenci in zaposlenimi, opravljene ankete, zanimive statistične podatke. Izpostavili so pomen medsebojnega povezovanja med vsemi akterji v lokalni skupnosti ter pomen preventivnega delovanja, pogovorov o tej tematiki. Ko pa pride do medvrstniškega nasilja v katerikoli pojavni obliki (fizično, psihično, spletno, …), pa si pred njim ne smemo zatiskati oči, temveč je potrebno v reševanje vključiti vse akterje (svetovalne službe, učitelji, starši, policija in druge lokalne organizacije).

Projekt NasVIZ je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma, njegov namen pa je oblikovati model preprečevanja in obravnavanja medvrstniškega nasilja v šoli kot primer zgledne in uporabne prakse, ki ga bodo lahko upoštevale in v skladu s svojimi potrebami prilagajale tudi druge šolske in lokalne skupnosti.

Mestna občina Kranj kot partner prispeva k promociji projektnih prizadevanj in k povezovanju akterjev lokalne skupnosti za partnerski pristop k skupnemu izzivu. Partnerji projekta so še Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vzgojni zavod Kranj, CSD Kranj – Dnevni center za mlade in družine Škrlovico, Društvo za nenasilno komunikacijo, The European Wergeland Centre – Oslo.

Pripravila: Maja Pritekelj
Foto. Maja Pritekelj