Novice

14. julij, 2014
Javna razgrnitev Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014–2023

Občanke in občane mestne občine Kranj ter vso zainteresirano javnost obveščamo, da poteka javna razgrnitev predloga Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014–2023. Javna razgrnitev bo potekala od 14. 7. 2014 dalje do vključno 30. 9. 2014. V sklopu javne razgrnitve bo izvedena javna razprava, ki je predvidena v sredo, 27. 8. 2014, ob 16. uri v prostorih Mestne občine Kranj.

 

Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta 2014 pripravljala novelacijo dokumenta Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023 z vključitvijo trajnostne urbane strategije. Zaradi močno spremenjenih gospodarskih in finančnih okvirov leta 2014 v primerjavi z izhodiščnimi leta 2007 ter glede na razvojne usmeritve nove finančne perspektive 2014–2020 ter zasnovo novega občinskega prostorskega načrta je bil potreben obsežnejši poseg v obstoječo strategijo. V ta namen je bila v začetku leta 2014 vzpostavljena delovna skupina MOK, ki je preverila obstoječe stanje in razvojne usmeritve ter predlagala njihovo posodobitev in nadgradnjo za naslednje desetletno obdobje.

 

Nova Strategija trajnostnega razvoja upošteva aktualne dokumente, ki se pripravljajo v letu 2014. To so Partnerski sporazum z EU za naslednjo finančno perspektivo, Regijski razvojni program, MO Kranj pa je tudi dolžna pripraviti Trajnostno urbano strategijo. Zaradi navedenih dejstev in razširjenega dokumenta je bilo potrebno pripraviti novo Strategijo trajnostnega razvoja MO Kranj za obdobje 2014-2023.

 

Na predlog Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014–2023 lahko občani in ostala zainteresirana javnost dajo pripombe do vključno 30. 9. 2014 na elektronski naslov: strategija.razvoj@kranj.si. Pripombe je možno dati tudi pisno v pisarni 192 v drugem nadstropju stavbe Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1 v času uradnih ur.

 

Pripombe naj bodo jasne in naj vsebujejo tudi možne rešitve. Na pripombe se ne bo odgovarjalo, temveč bodo obravnavane hkrati po zaključku javne razgrnitve.

 

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014 - 2023