Novice

30. avgust, 2017
Z novinarske konference pred začetkom šolskega leta 2017/2018

Župan Boštjan Trilar: »Iz vseh možnih različnih virov skušamo zagotavljati sredstva, da bomo prišli do zadanega cilja, to je brez čakalnih vrst, otroci pa bodo imeli moderne vrtce in šole in kakovostno prehrano.«

Varnost v prometu pred začetkom šolskega leta: aktivnosti Medobčinskega inšpektorata Kranj in Policije ter sodelovanje Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Kranj.