Novice

8. september, 2016
Župan Boštjan Trilar na srečanju upokojencev Gorenjske

Lesce, 8. september 2016 – »Drage upokojenke, dragi upokojenci, hvala, ker ste s svojim delom in življenjskim trudom zgradili pogoje, da imamo generacije za vami kakovostnejše življenje in socialno državo. Z vašo modrostjo, znanjem in izkušnjami bistveno vplivate na družbo in nas vedno znova opominjate na zgodovino, da ne bi znova in znova ponavljali napak,« je udeležence 25. srečanja upokojencev Gorenjske v Lescah pri Radovljici nagovoril predsednik Sveta gorenjske regije župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar.


Slavnostni govornik je bil evropski poslanec Ivo Vajgl. Uvodoma je udeležence srečanja nagovoril Zdravko Malnar, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske (PZDU Gorenjske), ki je izrazil veliko zadovoljstvo za velik odziv ob jubilejni, 25-letnici srečanja. Udeležencem je zaželel predvsem prijeten dan in veliko druženja ter se zahvalil za vso nesebično pomoč pri organizaciji in izvedbi Občini Radovljica, pokroviteljem, donatorjem in sodelavcem ter izvajalcem programa.

Za živo glasbo je poskrbel ansambel Triglav kvintet Katerman iz Hlebc, v kulturnem programu pa so nastopili še Jan Erazem ob spremljavi dedija Mira Albeninija, pevka Taša Mihelčič, Andrej Jelen, solist pevskega zbora Triglav, kvintet Tivoli Lesce, upokojenski zbor Slavček Lesce in Folklorna skupina Lesce.

 

 


 


Besedilo in foto: Ines Zabret