Novice

3. oktober, 2018
Prva dva zaključena objekta v okviru energetskih sanacij javnih objektov

V poletnih mesecih sklenjena pogodba za energetsko sanacijo javnih objektov v MO Kranj je s prvima zaključenima objektoma prišla v drugo fazo. Sanacijo prvih dveh zaključenih objektov; vrtca Janina v Kranju v vrednosti dobrih 360 tisoč evrov (vrednost vložka s strani MO Kranj je dobrih 36 tisoč evrov) in pa Podružnične šole Trstenik (znotraj investicijske vrednosti 216 tisoč evrov je vložek MO Kranj  dobrih 21 tisoč evrov) je izvedlo podjetje Domplan iz Kranja.

»Dobra izvedba je seveda pri vseh obnovah še toliko bolj pomembna kot pri sami prvovgradnji. Vesel sem, da s tema prvima projektoma potrjujemo, da je v sodelovanju moč narediti več. Prva dva zaključena projekta sta zagotovo spodbuda, saj nakazujeta pravo smer. Z javno-zasebnim partnerstvom, v katerem zasebnega partnerja prestavlja konzorcij (Petrol d.d., Gorenjske elektrarne d.o.o. in Domplan d.d.) bomo lahko v MO Kranju prenovili bistveno več objektov kot pa bi jih sicer. Vložek MO Kranj pri obeh že izvedenih sanacijah objektov, investicijsko ocenjenih na slabih 600 tisoč evrov, je slabih 60 tisoč evrov, torej desetina investicije«, je povzel župan.

Prvi objekti, ki jih je po podpisu koncesijske pogodbe z dne 25. julija letos Domplan d.d. pričel sanirati so Prešernovo gledališče, VVZ Janina in OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik. Slednja dva sta zaključena, je potrdila direktorica Domplan d.d., in potrdila, da so vsa dela potekala v sodelovanju s predstavniki MO Kranj in uporabniki objekta, ter skladno s potrjenim terminskim planom. Hkrati je izpostavila izjemen angažma sodelavcev, ki sodelujejo na projektu, predvsem Janeza Vilfana, univ.dipl.inž.stroj., ki je bil na strani Domplana zadolžen za načrtovanje, izvedbo in koordinacijo del. – Kranj, 3. oktober 2018

Kot je sanacijo objekta podružnične šole Trstenik predstavila Vera Zevnik, direktorica Domplan d.d.: »Izvedena je bila izolacija ostrešja, nameščena toplotna izolacija na fasado šole in telovadnice, zamenjano je bilo stavbno pohištvo v telovadnici, strop v računalniški učilnici in na prehodu med telovadnico in šolo je bil izoliran, namestili smo zunanja senčila, zamenjali razsvetljavo v učilnicah in telovadnici, vgradili toplotno črpalko zrak/voda, termostatske ventile v šoli in telovadnici, prav tako dodaten grelnik za predgrevanje tople sanitarne vode. Vse obtočne črpalke so bile zamenjane, prav tako regulacijski in zaporni elementi v kotlovnici, in pa elektro inštalacije v kotlovnici, pri čemer je bil  vzpostavljen tudi centralni nadzorni sistem za upravljanje z objektom. V vrtcu Janina smo izolirali stropove in stene proti neogrevanim delom objekta, namestili toplotno izolacijo na fasado objekta, izolirali atike objekta, izvedli izolacijo stropa nad igralnicami, in sanirali celotno ravno streho, zamenjali stavbno pohištvo v vzhodni kleti, namestili zunanja senčila, vgradili toplotno črpalko zrak/voda, manjkajoče termostatske ventile, ter dodaten grelnik za predgrevanje tople sanitarne vode. Zamenjane so bile vse obtočne črpalke, regulacijski in zaporni elementi v kotlovnici/toplotni postaji, elektroinštalacije v toplotni postaji, in prav tako je bil vzpostavljen centralni nadzorni sistem za upravljanje z objektom«.

Povezavo na celotno sporočilo si lahko ogledate tukaj.