Novice

13. maj, 2015
Boštjan Trilar bo vodil Svet gorenjske regije

Kranj, 13. maj 2015 - Na konstitutivni seji Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 gorenjskih občin, so za predsednika soglasno izvolili župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja. Tako Mestna občina Kranj prevzema povezovalno vlogo v regiji, kar bo dalo zagon skupnim projektom in razvojnim potencialom Gorenjske. Podpredsednik sveta je postal župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe.

 

Pri imenovanjih so v Razvojni svet zahodne kohezijske regije na novo imenovali župana Občine Cerklje na Gorenjskem Franca Čebulja in novo imenovanega direktorja BSC Kranj Roka Šimenca, od prej pa bodo v svetu delovali Stane Bobnar, predsednik Regionalnega razvojnega sveta Gorenjske (RSGR), mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, in Janez Ziherl iz Mestne občine Kranj.

 

Gorenjski župani so se seznanili s primerom dobre prakse razvoja energetike na avstrijskem Koroškem, kjer so ob pomoči deželne vlade vzpostavili učinkovit sistem nadomeščanja fosilnih energentov z obnovljivimi viri. Tako so podprli pobudo za pripravo trajnostnega energetskega načrta Gorenjske, pri čemer je, kot je povzel predsednik Boštjan Trilar, potrebno delovati racionalno in upoštevati študije, ki že obstajajo. Projekt ima potencial za nova delovna mesta, za nove posle za podjetja, ki delujejo v regiji, in lahko učinkovito poveže občine pri kandidaturi za nepovratna evropska sredstva. To je tudi odlična možnost za povezovanje s sosedi na avstrijskem Koroškem in upoštevati preizkušene rešitve.

 

Člani Sveta gorenjske regije so se seznanili še s poročilom o pridobljenih sredstvih za razvoj Gorenjske v obdobju 2007-2013 ter potrdili program dela Regionalne razvojne agencije in finančni načrt za leto 2015. Prav tako so se strinjali, da se skupščini BSC Kranj predlaga obravnavo pobude, da bi občine ustanoviteljice pridobile večinski lastniški delež. Želijo tudi, da se ustanovitelji seznanijo s povzetki ugotovitev iz revizije poslovanja BSC Kranj in predlogi ukrepov.