Novice

13. junij, 2016
Župan prejel slovenski prevod Deklaracije o načelih strpnosti

Kranj, 13. junij 2016 - Predstavnika društva Eksena,  dr. Nejc Jelen  in glasbenik Gregor Bezenšek alias SoulGreg Artist, sta županu Boštjanu Trilarju izročila slovenski prevod Deklaracije o načelih strpnosti. Dr. Nejc Jelen je vodja projekta in je deklaracijo prevedel, oba pa sta ambasadorja strpnosti. Kot sta dejala v pogovoru, je na turneji strpnosti po Sloveniji veliko pozornosti namenjeno razumevanju tega pojma kot aktivnega dialoga med ljudmi, kar ne gre zamenjevati s popustljivostjo in prizanesljivostjo. Aktivnosti društva so usmerjene v ozaveščanje pomena strpnih medsebojnih odnosov tudi prek kulturnih dogodkov (koncerti, lutkovna igra) in izobraževanj za mlade ter drugih akcij.

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je Kranj zelo multikulturno mesto z razvito društveno dejavnostjo predstavnikov kultur drugih narodov, največ iz nekdanje skupne države, in poudaril dobro sodelovanje z društvi.  Kranj ima tudi dvajset pobratenih in prijateljskih občin iz tujine in je torej odprta občina za vse, ki jo izberejo za svoj dom in delo. Razmislek bo šel v smer, da se načela strpnosti smiselno integrirajo v dogodke in prireditve v občini.

  Deklaracija o načelih strpnosti.pdf