Novice

15. oktober, 2013
Država preverja dokumentacijo za vse projekte, ne le za kranjskega

Glede na pisanje Dnevnika 12. oktobra 2013, ki je z omenjanjem nekih izmišljenih »kartelnih dogovorov« namigoval na spornost izbire izvajalcev pri projektih Gorki in vodovod Bašelj-Kranj, dajemo naslednje pojasnilo:


Mestna občina Kranj zagotavlja, da je bila oddaja javnih naročil oziroma izbira izvajalcev pri obeh projektih, Gorki in za gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj, izvedena povsem v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. V tem okviru je o pritožbah nekaterih neizbranih ponudnikov odločila Državna revizijska komisija in njihove zahtevke za revizijo kot neutemeljene zavrnila ali zavrgla.

Mestna občina Kranj je odločbi o sofinanciranju projektov iz evropskih in državnih sredstev prejela v avgustu 2013. Odločbi sta bili podlaga za podpis pogodb z izbranimi izvajalci. Podpisane pogodbe smo prve dni oktobra 2013 poslali Ministrstvu za kmetijstvo in okolje kot pooblaščeni državni instituciji, ki v nadaljevanju opravlja preverjanje pravilnosti postopkov pri izvedbi javnih naročil in izbiri izvajalcev. Poudarjamo, to delo ministrstvo opravi za vse projekte, ki jim je bila izdala odločba o sofinanciranju, pred izdajo pogodbe o sofinanciranju. Zato kranjska investicijska projekta nista izjema, temveč del običajnega postopka v delu ministrstva. Trditev Dnevnikovega dopisnika o »preverjanju 'kartelnega dogovora'« je plod njegovih razmišljanj in videnj, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju.