Novice

16. julij, 2015
Na kranjskih šolskih stavbah za okoli 123.000 evrov investicij

Večji del tekočega in investicijskega vzdrževanja se na šolskih poslopjih in v njih opravi v času poletnih počitnic. Tako so mojstri gradbenih poklicev na območju mestne občine Kranj zavihali rokave v stavbah šestih osnovnih šol in kranjski glasbeni šoli. 

 
Vrednostno bodo najbolj obsežna dela opravljena na OŠ Stražišče, okoli 40.000 evrov. Obnovili bodo električne instalacije (vodniki, svetila in podobno), uredili okolico starega dela šole in popravili fasado. V podružnični šoli v Besnici pa bo menjava štedilnikov in dotrajanega kotla v kuhinji stala okoli 10.000 evrov. Ocenjujejo, da bodo do konca leta za manjša popravila porabili še približno 5.000 evrov.
Tudi na OŠ Matije Čopa bodo kar precej investirali. Za prenovo garderob in nabavo garderobnih omaric ter ureditev igral in opreme za otroke bodo porabili 18.000 evrov, 20.000 evrov pa bo vredna nabava računalnikov in računalniške opreme. 
Tudi na OŠ Franceta Prešerna imajo kar precej manjših popravil. Sanacija izliva vode na matični šoli, obloge sten, zidarska dela v enem od kabinetov, popravilo vodovodne napeljave na več mestih v stavbi, menjava kotličkov in školjk v mali telovadnici, namestitev aluminijastih dvokrilnih vrat v telovadnici; pregled in čiščenje kanalizacije. Trenutno popravljajo pohištvo, pregledujejo stole in mize, zategujejo vijake, brusijo okrušene robove. Za vzdrževalna dela bodo v poletnih mesecih in potem še do konca leta namenili nekaj manj kot 12.000 evrov. 
V OŠ Predoslje bodo postavili ograjo nad stopnicami pred šolo, zamenjali vrata v učilnicah na višji stopnji in obnovili ene sanitarije. Stroški so ocenjeni na koli 7.000 evrov.
Na OŠ Staneta Žagarja bodo v okviru vzdrževanja električne napeljave popravili in zamenjali svetila, izvedli pleskarska dela, do konca letošnjega leta pa je v planu tudi  posodobitve računalniške opreme. Ocena stroškov je okoli 4.000 evrov.
Tudi prostori Glasbene šole Kranj, tako na Trubarjevem trgu kot na Poštni ulici, bodo deležni vzdrževalnih del. Na Trubarjevem trgu bodo brusili in prelakirali parket. Na Poštni ulici pa bodo dotrajana notranja vhodna vrata nadomestili z močnejšimi in varnejšimi s kaljenim steklom. V prvem nadstropju bodo obstoječa vrata v učilnico skupinskega pouka in dvorano zamenjali s protihrupnimi, saj dogajanje na hodnikih zelo moti pouk v učilnici oziroma nastope in vaje v dvorani. Manjši posegi, ki jih bo opravil hišnik, so še beljenje in urejanje sten, kjer je vlaga, ter ureditev vrta. Opravljenega dela z materialom bo za okoli 7.000 evrov. 
Ljudska univerza Kranj planira še letos izvesti obsežno menjavo stavbnega pohištva – oken na stavbi. Dela se še niso začela, investicija pa je ocenjena na 63.000 evrov.