Novice

6. julij, 2015
Kovačnica podjetniških idej za mlade

Kadri so ključni za uspešno gospodarstvo - Predstavitev projektov za spodbujanje, inovativnosti in podjetnosti med mladimi za predstavnike mladinskih institucij, društev in šol

 
Mestna občina Kranj je predstavnikom mladinskih institucij predstavila projekte za spodbujanje inovativnosti in podjetnosti, tako med mladimi kot tudi med pedagoškimi delavci. Razlogi za aktivnosti v smeri podjetnosti med mladimi so predvsem v tem, da se vsi skupaj zavedamo, da so usposobljeni kadri ključni za uspešno gospodarstvo. Zato je pomembno sistematično razmišljanje mladih o svojih talentih, poklicnih željah ter bodoči karieri. Naloga lokalne skupnosti pa je, da skuša ustvarjati pogoje za preboj mladih na najrazličnejših področjih. V celotnem procesu izobraževanja so zato pomembni pedagogi, ki so mentorji prebojnikov – uspešnih mladih. 
Na predstavitvi v začetku julija 2015, ki se je je udeležilo več kot 20 predstavnikov najrazličnejših institucij, od mladinskih, kulturnih do izobraževalnih, je bilo izpostavljenih šest ključnih prihodnjih aktivnosti, in sicer:
 
•   županov sprejem za »prebojnike« (projekt je bil junija že realiziran), 
 
•   inovativne ustvarjalnice za pedagoge (posebni tridnevni dogodek za pedagoge tehnike in naravoslovja s sodobnimi vsebinami in aktualnimi predavatelji),
 
  delavnice in ekskurzije za pedagoge (mesečne delavnice za pedagoge in organizacija strokovnih ekskurzij v visoko tehnološka podjetja),
 
  podjetniški krožki v osnovnih šolah (posebni krožki za mlade z vsebinami, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost),
 
  delavnice za nadarjene učenke in učence (z vsebinami, kot so multimedija, sodobni internet, aplikacije za pametne telefone) in 
 
  projekt Kovačnica (coworking prostor). 
 
Za vseh šest aktivnosti je načrtovano, da bodo potekale v sodelovanju ter vsebinskem povezovanju in v navezavi s podjetji. V projektih že sodeluje in bo sodelovalo več partnerjev in tudi posameznikov, če jih naštejemo samo nekaj: poleg MO Kranj še Open Lab Kranj, Šolski center Kranj, BSC Kranj, Tehnološki park Ljubljana, Fakulteta za organizacijske vede, OŠ Franceta Prešerna Kranj, Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna, Zveza za tehnično kulturo Slovenije.
 
Poseben poudarek na sami predstavitvi je bil na projektu Kovačnica (coworking) kot novosti, ki jo MO Kranj skupaj z mladimi želi vpeljati za spodbujanje talentov in njihovo uspešno soočanje z izzivi trga in poslovnega sveta. Kaj je Kovačnica? Je program in prostor za spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti mladih z namenom oblikovanja obetavnih idej in sposobnosti talentov. Cilj Kovačnice bo: popularizirati in motivirati za ustvarjalnost in podjetnost ter privabiti ustvarjalne posameznike različnih strok, selekcionirati perspektivne ideje in talente, razvijati poslovne priložnosti ter usposobljene kadre, realizirati inovacije v novih in obstoječih malih in srednjih podjetjih in zagotoviti so-delovni prostor za naštete dejavnosti. Kranjska občina je s predstavitvijo želela vzpodbuditi interes med mladimi, za soustvarjanje skupnosti, ki bi začela z aktivnostmi za odprtje prostora in oblikovanje programa. 
 
V razpravi so bile predstavljene podobne aktivnosti coworkinga, ki v Kranju že obstajajo predvsem na področju kulture, in možnosti za povezovanje vseh teh različnih skupnosti. Aktivnosti za odprtje prostora se bodo v nadaljevale tudi v poletnih mesecih s ciljem, da bi prostor jeseni zaživel z delavnicami in dogodki.
 
Aktivnosti za Kovačnico poslovnih idej sta mladim predstavila Ana Vizovišek iz Pisarne za podjetja na Mestni občini Kranj in Domen Bole iz Tehnološkega parka Ljubljana.