Novice

13. april, 2016
V mestnih občinah veliko potenciala, znanja in razvoja za nujni preboj Slovenije

V mestnih občinah veliko potenciala, znanja in razvoja za nujni preboj Slovenije

12. april 2016, Ljubljana, Kristalna palača, BTC

Osrednja tema tokratnega  urbanega foruma so bila pametna mesta oziroma potenciali mest in partnerstev za zeleno rast. Urbani forum je letni dogodek, ki je namenjen vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast ter novih znanj in inovativnih pristopov z izmenjavo izkušenj in mreženjem. Mesta kot generatorji ekonomskega in družbenega razvoja namreč predstavljajo osnovo za tuje in domače investicije za zeleno rast. S forumom se je želel vzpostaviti stalen dialog o potrebah in problemih mest ter o priložnostih, ki jih nudijo kot središča kulture, izobraževanja ter inovacij. Urbani forum združuje potencialne partnerje: upravljavce in oblikovalce politik, gospodarstva, znanosti ter drugih institucij in organizacij na področju urbanega razvoja. Z vidika izvajanja trajnostnih urbanih strategij so se izpostavile mestne občine, ki imajo v Sloveniji posebno mesto v svoji širši regiji ter pristojnosti in zmožnosti za udejanjanje svoje vloge. Enajst trajnostnih urbanih strategij, ki so jih je pripravile mestne občine predstavlja nov okvir za razvojne pobude. Naziv Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016 pa pomeni še dodatno priložnost za povezovanje in vzpostavljanje novih razvojnih partnerstev in pritegnitev novih domačih in tujih investicij tako za Ljubljano kot za druga slovenska mesta.

Udeležence foruma je nagovorila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter župan MO Nova Gorica ter podpredsednik Združenja mestnih občin Slovenije Matej Arčon, ki je izpostavil, da so mestne občine glede izvajanja trajnostnih urbanih strategij pripravljene na uresničevanje in izvajanje konkretnih projektov, čaka se le še na sredstva, ki naj bi bila zagotovljena prek mehanizma CTN (celostne teritorialne naložbe). V nadaljevanju foruma so bile predstavljene nekatere aktivnosti in projekti mestnih občin, kot npr. Ljubljane kot zelene prestolnice, Velenja, Murske sobote kot zelene prestolnice Pomurja in podobno.


Vrh foruma je bila okrogla miza županov devetih mestnih občin (dva župana sta se opravičila), ki se je udeležil tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar. Župani so predstavili različne projekte, ki jih občine že izvajajo,  ter opozorili, s kakšnimi težavami se srečujejo pri razvoju občin. Izpostavljene so bile infrastrukturne težave, med njimi nekatere slabe cestne in železniške povezave, finančne težave, obremenitve občin s strani države. Župan Boštjan Trilar je za Kranj izpostavil načrt razvoja poslovnih con (t. i. master plan), s katerim Kranj želi privabiti nove investitorje. V drugem delu razprave je apeliral tudi na državo (po forumu bo pristojnim ministrstvom predano poročilo s priporočili, ki so jih v razpravi podali župani), naj ob velikem potencialu znanja in razvoja, ki ga imajo mestne občine, le-tega izkoristi kot gonilo razvoja in mestnim občinam da priložnost, da naredijo razvojni preboj, ki ga Slovenija nujno potrebuje.


Veliko je bilo govora tudi o zglednem povezovanju in sodelovanju enajstih mestnih občin, ki delujejo prek Združenja mestnih občin Slovenije in bodo povezave krepile tudi naprej, predvsem pri dogovarjanjih z državo glede politike delitve sredstev za razvoj občin.

Besedilo in foto: Ana Vizovišek