Novice

30. oktober, 2018
Kranj vodilen pri zdravju, infrastrukturi in najmanjši brezposelnosti

V Sloveniji imamo enajst mestnih občin, pri časniku Finance pa so preverili, katera je najboljša na posameznem področju. Pogledali so, katero mesto ponuja največ, tako na področju zdravja, infrastrukture, gospodarstva.


Podatki kažejo, da je v Kranj mesto, v katerem je največ ljudi našlo zaposlitev. V Kranju je na zavodu za zaposlovanje prijavljenih samo 6,06 odstotka prebivalcev, kar je najmanj med slovenskimi mestnimi občinami. Za primerjavo: Najtežje delo najdejo prebivalci Murske Sobote. Tam je brezposelnih kar 13,76 odstotkov prebivalcev. Sledita Maribor in Celje.

Najbolj zdravi prebivalci so v Kranju. Pri časniku so kazalnike zdravja izračunali iz štirih glavnih skupin, ki so sestavljene iz 12 kazalnikov: število bolniških odsotnosti, pretirana prehranjenost otrok, visoko tvegano opijanje, odzivnost v preventivnih programih, mikrobiološka kakovost vode, splošna umrljivost, število kadilcev, število prejemnikov zdravil proti sladkorni bolezni, povišanemu krvnemu tlaku, strjevanju krvi, posameznikov z duševnimi težavi in samooceno zdravja.


Kranj je najboljši tudi v urejenosti infrastrukture. Ugotavljali so, katero mesto ima najboljšo infrastrukturo, ki so jo določili z 11 kazalniki: število stanovanjskih nepremičnin, osebnih avtomobilov in vrtcev glede na število prebivalcev, povprečna uporabna površina stanovanja, gradnja novih stanovanj po letu 2005, delež stanovanj brez osnovne infrastrukture, delež otrok, vključenih v vrtce, dolžina lokalnih cest in javnih poti na prebivalca, izdana gradbena dovoljenja za gradnjo stanovanjskih stavb, število zdravnikov na prebivalca in število poštnih poslovalnic glede na število prebivalcev.

Kranj je po Novem mestu in Ljubljani tretje mesto v državi, kjer se najbolje živi.