Novice

17. avgust, 2018
Konferenca LUMAT – Prihodnji izzivi upravljanja s prostorom

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 25. septembra 2018 na Brdu pri Kranju organizira konferenco v okviru projekta LUMAT “Prihodnji izzivi upravljanja s prostorom”, ki bo osredotočena na vlogo celostnega prostorskega in regionalnega planiranja ter na pomen urbane prenove pri spopadanju z izzivi širitve urbaniziranih območij in zmanjševanju porabe zemljišč. Dobre prakse in rešitve bodo predstavili partnerji LUMAT in drugi vabljeni govorniki.

Dogodek je namenjen širšemu krogu strokovnjakov in odločevalcev (na lokalni in regionalni ravni). Konferenca ne bo predstavljala izključno dosežkov projekta, temveč bo, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, naslavljala prostorske problematike v želji po promociji hitrejše in zlasti pravočasne obnove že zgrajenih območij.

Odprto za javnost, prijave prek spletnega obrazca.
 
Vabilo