Novice

30. julij, 2014
Začela se bo obnova nekdanje ekonomske šole

Prvi teden v avgustu 2014 se bo začela obnova stavbe na Komenskega 4 v Kranju, kjer je bila do preselitve v novo zgradbo na Zlatem polju ekonomska šola. Obnova je predvidena v več fazah za potrebe vrtca in podružnične šole Center. V okviru prve etape prve faze bodo izvedena rušitvena, zemeljska, betonska dela, sanacijska in zidarska dela, notranja kanalizacija in tesarska dela. Vrednost del je po gradbeni pogodbi 288.652 evrov. Zaključek navedenih del je predviden sredi oktobra 2014.


Objekt je bil izgrajen pred drugo svetovno vojno in je delo arhitekta Emila Navinška (1904—1991). Po drugi svetovni vojni je bila zgradba namenjena osnovnošolskemu izobraževanju, sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa je v zahodnem traktu ostala podružnična šola Center (ta deluje še danes), medtem ko je vzhodni del zasedla ekonomska srednja šola (Komenskega 4), kjer je delovala do preselitve leta 2005. Omenjeni del objekta je v nadaljevanju ostal prazen in je bil le varnostno zaščiten izključno in samo zoper naraščajoči vandalizem oziroma izvajana so bila le najbolj nujna investicijsko-vzdrževalna dela, kot npr. popravilo strehe.

 

Z deli, ki bodo izvedena v prvi etapi prve faze, se sicer začenja izvajati obsežna investicija v celotno stavbo na Komenskega 2-4. V prihodnjih letih je načrtovana obnova tako na Komenskega 4 kot na Komenskega 2, kjer se že izvaja program osnovnošolskega izobraževanja. Investicija je prednostno usmerjena v izvedbo novih prostorov v delu stavbe nekdanje srednje ekonomske šole, kjer bodo po končani prenovi nameščeni štirje oddelki otroškega varstva in osem oddelkov za programe osnovnošolskega izobraževanja. Osnovna šola Simona Jenka bo pridobila tudi nove poslovne prostore uprave šole in vrtca. Vrednost obnove celotne stavbe je ocenjena na 6,7 milijona evrov.