Novice

14. oktober, 2015
MESTNA OBČINA KRANJ JAVNOSTI PREDSTAVLJA PREDLOG TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE DO LETA 2030

Mestna občina Kranj 14. oktobra 2015 na spletu objavlja predlog Trajnostne urbane strategije do leta 2030. Novelacijo strategije trajnostnega razvoja je župan Boštjan Trilar uvrstil med prednostne naloge v mandatnem obdobju 2014–2018. V prvi fazi je mestna uprava zbirala predloge političnih strank, ki so zastopane v kranjskem mestnem svetu. Potem ko je na občino prispelo okoli 600 predlogov, so se pričele tudi delavnice fokusnih skupin. Predlogi so se ovrednotili in razdelili v šest skupin: okolje, pametno mesto, mladi, turizem in kultura, zdravstvo in socialna varnost ter šport. Predstavniki političnih strank, stroke in javnosti so se na delavnicah opredelili do predlogov ter jim postavili prioriteto. Sledilo je anektiranje prebivalstva prek spletne ankete ter delo v fokusnih skupinah s krajevnimi skupnostmi. Mestna občina Kranj je tako z inovativnim načinom želela vključiti čim več prebivalstva v pripravo tega pomembnega dokumenta. Javna predstavitev predloga trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj 2030 bo v torek, 20. oktobra 2015, ob 17. uri v sejni sobi 15 stavbe Mestne občine Kranj. Tudi tokrat bo delo razdeljeno v skupine, kjer boste udeleženci predstavitve lahko izrazili svoje mnenje in tudi predloge za novo strategijo.

 

 

TUS 2030 na spletu: http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina,tus.htm