Novice

22. november, 2016
Prvi ukrepi ob sproženem zemeljskem plazu na Javorniku

Kranj, 22. november 2017 - Na območju mestne občine Kranj, na predelu pred naseljem Javornik in pod glavno cesto proti Stražišču, je zemeljski plaz, sprožen v soboto, 19. novembra 2016, v popoldanskem času, poškodoval del ceste in vodovod. Na tem območju, imenovanim Kunik Bergle, je osem hiš, od tega so tri stalno naseljene, ostale pa počitniški objekti. Trenutno cesta ni prevozna, medtem ko je vodovod vzpostavljen. Območje plazu so si s predstavniki krajevne skupnosti že v nedeljo in včeraj večkrat ogledali tudi predstavniki Urada za tehnične zadeve in Službe za zaščito in reševanje Mestne občine Kranj, župan Boštjan Trilar pa se je včeraj osebno tudi že pogovoril s stanujočimi na območju in predstavil prve ukrepe, ki jih glede na videno Mestna občina Kranj lahko izvede v naslednjih dneh.

»Zavedam se, da je danes prehod do domov za skupno devetih krajanov, živečih na oškodovanem območju, med njimi sta dva šoloobvezna otroka in dva, ki obiskujeta vrtec, izjemno otežen, zato bomo dnevno izvajali nadzor nad območjem, sočasno z vsemi ukrepi, ki jih kot upravljalec prizadetega območja lahko izvedemo za celovito sanacijo,« je po ogledu območja povedal Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj,  ter pojasnil: »Poškodovano cestišče, ki je kategorizirano kot občinska cesta, onemogoča prehod in varno pot do hiš, nenehno deževje pa je povzročilo dodatno lokalno plazenje in krušenje razrahljane zemljine. Tekom včerajšnjega dne je postalo območje neprehodno in kot tako tudi zavarovano, še vedno pa poteka pregled predela plazu tudi s strani strokovnjakov geologije. Ti bodo preučili obnašanje tal na prizadetem območju, kar bo osnova za oceno obsega, vrednosti povzročene škode, vzrok plazu ter za izdelavo predloga interventne in dokončne sanacije,« je povedal župan.

Iz zapisa, ki je sledil večkratnemu ogledu območja, je razbrati, da se je zemeljski plaz pred stanovanjskim objektom Javornik 35, ki je odnesel del cestišča (cca 30 metrov), sprožil približno 15 m nad  cesto. Tam se je pojavil odlomni rob širine 30 m in višine en meter, splazela zemljina (cca 300 m3) pa je s strmega pobočja odnesla cesto in se ustavila na velikem ravninskem platoju, tik pred nižje ležečim pomožnim objektom. Med plazenjem zemljine je bila že v soboto povsem prekinjena vodooskrba. Komunala Kranj je delovanje vodovoda ponovno vzpostavila še isti dan, prav tako pa je bil delno saniran in zavarovan prehod prek dela cestišča. V nedeljo, ob delni ustalitvi vremena, je bila cesta sicer prehodna za osebe, dodatno deževje, ki je sledilo ves ponedeljek, in nenehno polzenje zemljine pa je tekom včerajšnjega dne že onemogočilo tudi osebni prehod. »Ogled različnih možnih dostopov do hiš na poškodovanem območju je pokazal, da je trenutno dostop do glavne ceste proti Stražišču mogoč le ob robu gozda nad območjem plazeče zemljine,« je dodal župan Trilar, ki se bo zavzel za karseda hitro, kratkoročno sanacijo ceste, tj. utrditev terena, kar bi stanujočim omogočilo prevoz do njihovih hiš z osebnimi avtomobili.

Priloženi fotografski material:

 


Področje plazu, nedelja, 20.11.2016

 


Trenutno področje plazu