Novice

19. marec, 2015
MESTNA OBČINA KRANJ PROTI VRSTNIŠKEM NASILJU

 

Mestna občina Kranj je 19. marca 2015 gostila uvodni posvet »Vrstniško nasilje – izziv lokalne skupnosti. Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je v pozdravnem nagovoru udeležencem dejal, da smo vsi skupaj borci za boljše počutje povsod: doma, v šoli, v službi, v naravi, na kavi in ni nikjer prostora za nasilje. Dodal je še, da bo občina kot partner projekta sodelovala pri informiranju, obveščanju, ozaveščanju in pri lokalni ter regionalni promociji poslanstva in dosežkov projekta. Tako bo prispevala k povezovanju akterjev lokalne skupnosti za partnerski pristop k problematiki vrstniškega nasilja v šolski in siceršnji skupnosti.

 

 

Vodja projekta Mitja Marušič z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je predstavil projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ (NasVIZ) in njegova temeljna izhodišča predstavnikom različnih organov in organizacij iz lokalne skupnosti. Njegov namen je prispevati k celovitejšemu in učinkovitejšemu spoprijemanju s tem pojavom v vzgojno-izobraževalnih zavodih preko aktivnega partnerstva v lokalni skupnosti. Projekt bo potekal od februarja 2015 do aprila 2016 in je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, partnerji projekta pa so Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vzgojni zavod Kranj, CSD Kranj - Dnevni center za mlade in družine Škrlovec, Društvo za nenasilno komunikacijo, norveški partner The European Wergeland Centre – Oslo in Mestna občina Kranj.

Mitja Marušič je še povedal, da bi radi, da se projekt uveljavil kot zgled preprečevanja vrstniškega nasilja v slovenskem prostoru. Končni cilj je splošno uporaben pristop z navodili s priročnikom, v kratkem pa bo zaživela tudi spletna stran projekta, kjer so vsi dobrodošli. Ob zaključku je sledil pogovor o obravnavani problematiki in možnost povezovanja vseh iz lokalne skupnosti, ki lahko prispevajo k trajnostni uspešnosti prizadevanj za zmanjšanje vrstniškega nasilja.