Novice

8. oktober, 2018
Podpisana medobčinska pogodba za KČN Trboje

Kranj, 8. oktober 2018 – Župan MO Kranj Boštjan Trilar in župan Občine Šenčur Ciril Kozjek sta podpisala medobčinsko  pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta »Novogradnja komunalne čistilne naprave – KČN Trboje«. Investicijski projekt, ki ga vodi Občina Šenčur, je vreden 2,734 milijona evrov, MO Kranj se vključuje z 39,80-odstotnim deležem, kar predstavlja 908.137,78 evrov (brez DDV) oziroma 1.107.928,09 evrov (z DDV). Zaključek del in odprtje sta napovedana za začetek novembra 2018.

»Komunalna čistilna naprava Trboje za kranjsko občino pomeni možnost priklopa naselja Hrastje, v katerem planiramo gradnjo komunalne infrastrukture v letih 2020-2022. Za Trboje smo se odločili, ker je glede na kapacitete smiselno, da gradita dve ali več občin skupaj, hkrati pa je tam naravni padec, zlasti proti Trbojam, kar pomeni, da ni treba vode prečrpavati, temveč lahko izkoristimo gravitacijo. Zelo sem zadovoljen, da v obeh občinah lahko tako dobro sodelujemo. Čistilna naprava je bila zgrajena zelo hitro, za kar gredo čestitke županu in Očini Šenčur, za prebivalce Hrastja pa to pomeni, da bodo imeli čistejše okolje in bodo živeli bolj kakovostno,« je povedal župan Boštjan Trilar.

Območje naselja Hrastje predstavlja sedaj 1789 populacijskih enot (PE), večinoma stanovanjskih objektov, so pa tu predvideni tudi objekti gospodarskih dejavnosti.

»Sodelovanje je velikega pomena tudi za Občino Šenčur, saj samo z MO Kranj lahko dosežemo mejo 2000 populacijski enot in se potegujemo tudi za evropska sredstva sofinanciranja. Na južnem delu bomo imeli fekalno in meteorno kanalizacijo urejeno za naselja Voklo, Prebačevo, Voglje, Trboje in Žerjavka. Celotna občina bo nekje do leta 2022 pokrita z odvajanjem in čiščenjem meteorne in fekalne kanalizacije,« je zadovoljstvo ob podpisu pogodbe izrazil tudi župan Občine Šenčur Ciril Kozjek. Računajo pa na spremembo državne uredbe, ki ureja območje aglomeracij tako, da bo možno pridobiti tudi evropska nepovratna sredstva sofinanciranja.

 

 

foto: Gregor Eržen


Kot je pojasnil vodja projekta iz Občine Šenčur Aleš Puhar, je trenutna zmogljivost komunalne čistilne naprave Trboje 5100 populacijskih enot, v primeru priključitve naselij desnega brega Save iz Kranja pa je možna nadgradnja na 8500 populacijskih enot. Lokacija čistilne naprave je na spodnji terasi ob Savi med naseljema Trboje in Moše. Sestavlja jo devet objektov. Gre za tehnologijo MBBR (biološka s potopljenim plavajočim nosilcem biomase-gel). »V fazi izbora tehnologije, projektiranja in tik pred razpisom smo si ogledali referenčno napravo v Zrečah, kjer podobna naprava uspešno deluje. Na čistilni napravi je zagotovljeno predčiščenje (grablje, odstranjevanje maščob, peska in grobih delcev), sekundarno in terciarno čiščenje, zalogovnik blata, ki se bo odvažalo na centralno čistilno napravo Kranj,« je še povedal Aleš Puhar.

 

Predstavitev projekta KČN Trboje si lahko preberete tukaj.

Tehnični naris komunalne čistilne naprave Trboje si lahko ogledate tukaj.