Novice

31. januar, 2018
Poziv občanom za sterilizacijo in kastracijo zapuščenih mačk.

Občine se v sladu z Zakonom o zaščiti živali dolžne zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali oz. so dolžne poskrbeti za zapuščene živali. Mestna občina Kranj bo zato z namenom preprečitve nekontroliranega razmnoževanja zapuščenih mačk in širjenja morebitnih bolezni od 26. februarja do 9. marca 2018 s pomočjo pogodbenega Zavetišča Perun na Blejski Dobravi,  Branko Pirc s. p., in pogodbene veterinarske ambulante Medicovet, d. o. o., izvajala pomladno akcijo sterilizacije oziroma kastracije brezdomnih, prostoživečih mačk na območju mestne občine Kranj. Živali bodo po posegu označene. 

 

Kdor ve za lokacije na območju mestne občine Kranj, kjer se zadržujejo zapuščene živali, naj to sporoči na telefonsko številko 04/2373 130 (Barbara Čirič). 

Ponovno pa poudarjamo, da se problematika zapuščenih mačk hitreje rešuje tudi z odgovornim ravnanjem občanov, ki vas ponovno prosimo: hranite le tiste mačke, za katere ste pripravljeni poskrbeti tudi sicer (sterilizacija, kastracija, obisk veterinarja); sterilizirajte in kastrirajte svoje živali ter se tako izognite rojstvu nezaželenih mladičev. Zavedajte se, da imeti žival pomeni odgovornost in skrb, ki vam bo pa povrnjena z ljubeznijo in toplino.  

 

Kljub vsakoletnim dvakratnim akcijam in pozivom glede odgovornega ravnanja občanov ter stalnim vmesnim reševanjem problematike zapuščenih živali pa opažamo, da se število zapuščenih živali na območju občine žal ne zmanjšuje. Mestna občina Kranj se je zato odločila še za dodatni preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških živali. 

 

Občani Mestne občine Kranj lahko ugodnejšo ceno posega izkoristite od objave poziva do porabe sredstev pri izvajalcih veterinarskih storitev  na območju mestne občine Kranj:

  • Medicovet, d.o.o., Veterinarska ambulanta, Kajuhova ulica 23, 4000 Kranj, tel. 04/235 82 60;
  • Veterina Kranj d.o.o., Veterinarska ambulanta 4 tačke, Šuceva ulica 25, 4000 Kranj, tel. 04/252 18 49; 
  • Veterinarska praksa Tenetiše, d.o.o., Tenetiše 80, 4204 Golnik, tel. 04/256 51 02. 

 

Lastniki živali morate imeti stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj in dejansko tu tudi živeti. Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ dve lastniški živali.

Poseg sterilizacije in kastracije po tem pozivu bo s strani Mestne občine Kranj sofinanciran v višini 20 EUR na žival. Skupni znesek zagotovljenih sredstev je 3.000 EUR, to je 1.000 EUR na posamezno veterinarsko ambulanto. 

 

Lastniki živali boste pri izvajalcih veterinarskih storitev izpolnili in podpisali prijavni obrazec, ki jih bodo izvajalci kot prilogo računu posredovali Mestni občini Kranj.  Priporočamo vam, da imate ob dogovorjenem obisku veterinarja s seboj osebni dokument. 

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 04/2373 130 (Barbara Čirič)

 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2018.