Novice

24. oktober, 2012
Akcija Bodi (pre)viden v Kranjujavascript:void(0)

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj je v oktobru 2012 v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom Kranj in Policijsko postajo Kranj izvedel preventivno akcijo Bodi (pre)viden. Osnovni namen je osvestiti pešce, da ob zmanjšani vidljivosti in v temi poskrbijo, da se jih opazi ter da pri hoji v naselju in izven njega, pri prečkanju cest in podobno ravnajo skladno s predpisi.
Hkrati je bil velik poudarek posvečen voznikom, ki morajo s svojim ravnanjem, to je nižjimi hitrostmi znotraj oziroma v bližini naselij, poskrbeti za pešce, ki spadajo med šibkejše udeležence v prometu. Pri tem nam je pomagala vrsta ustanov, tudi zasebnih, kot na primer podjetje, ki skrbi za tehnične preglede vozil.
Deležniki akcije so bili s plakati, ki smo jih namestili na vidna mesta, opozorjeni na namen akcije. Poleg tega smo skušali ciljno opremiti čim večje število pešcev, ki hodijo po cestnih površinah v času teme. Tako smo se povezali s športnimi društvi, domom ostarelih, šolami ter s pomočjo policistov in delavcev mestnega redarstva delili odsevne trakove in kresničke. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnjih jesenskih in zimskih dnevih in tako prispevali k zmanjšanju števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci, posledično pa k zmanjšanju težjih posledic teh prometnih nesreč. Aktivnosti bomo nadgradili s programom za kolesarje, ki so tudi prepogosto žrtve hujših prometnih nesreč.
Izsledki analize kažejo, da so pešci v dolgoročnem obdobju še vedno med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu, pri čemer so nadpovprečno ogroženi pešci v starostni skupini nad 54 let. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom pešcev se zgodi v temnem delu dneva, v jesensko–zimskem obdobju (oktober–marec). Deleži mrtvih so enaki pri nesrečah v naseljih in izven njih, kar kaže na različne dejavnike nesreč. Med poškodovanimi pešci prevladujejo otroci osnovnošolske starosti 7 do 14 let.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi na ta način apelira na vsakega posameznika, ki je v prometu udeležen peš ali s kolesom, naj v času zmanjšane vidljivosti in teme uporablja luči, odsevna telesa in svetla oblačila ter s tem sam prispeva k svoji varnosti. Voznike pa pozivamo, da so pri vožnji še bolj pozorni, saj so se vozne razmere in vidnost z nastopom jesenskega obdobja bistveno poslabšale.
Veliko sreče v prometu!
 
Damjan Bertoncelj