Novice

27. marec, 2017
Obvestilo Mestne občine Kranj

V imenu Mestne občine Kranj vas obveščamo, da je Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj, prevzel kaznovalni nalog za povzročeno trčenje vozil z dne 10. 2. 2016. Ta mu nalaga denarno kazen v višini 5.600 evrov in 18-mesečno prepoved vožnje motornih vozil B kategorije. Nalog še ni pravnomočen, nanj se ne bo pritožil. Za plačilo izrečene denarne kazni bo poiskal način za obročno odplačilo, po izreku prepovedi vožnje z osebnim avtomobilom bo za daljše službene poti uporabljal službena vozila Mestne občine Kranj z voznikom, in sicer v enakem obsegu kot doslej, za zasebne namene pa bodisi kolo, motorno kolo, javni prevoz ali kranjski sistem KRsKOLESOM.