Novice

10. avgust, 2016
Obnova vežic na pokopališču v Kranju

Mestna občina Kranj je pričela z obnovo treh vežic na kranjskem pokopališču, zaradi dotrajanega tako zunanjega dela objekta kot notranjosti vežic ter težav z ogrevanjem prostorov v zimskem času. Dela bodo obsegala vgradnjo IR panelov za ogrevanje, obnovo tlaka in stropov v notranjosti, zamenjavo dotrajanih oken, čiščenje in pleskanje zunanjega dela vežic ter ureditev električne napeljave in bodo končana predvidoma v septembru 2016. Vrednost del znaša 36.200 EUR z vključenim DDV.