Novice

28. marec, 2014
PODPIS SOFINANCERSKIH POGODB ZA PROJEKTA Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« (GORKI – 2. sklop) ter »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop«

28. marca 2014 so vsi upravičenci omenjenih projektov (Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Šenčur, Občina Preddvor) z ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom podpisali pogodbe o sofinanciranju.

 

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je bil sopodpisnik 4 pogodb za projekt GORKI - 2. sklop, in sicer:
- za CČN Kranj, kjer je predmet sofinanciranja nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj, v višini 19.666.267,65 EUR brez DDV,
- za 1. sklop kanalizacije (Bitnje-Šutna-Žabnica), kjer je predmet sofinanciranja gradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2000 PE, in sicer : Kranj (ID: 20954), Bitnje-Žabnica (ID: 20958), Kokrica (ID: 20951) – 1. sklop Bitnje – Šutna-Žabnica, v višini 10.907.365,33 EUR brez DDV;
- za 2. sklop kanalizacije (Kokrica), kjer je predmet sofinanciranja gradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2000 PE, in sicer : Kranj (ID:20954), Bitnje-Žabnica (ID: 20958), Kokrica (ID: 20951) – 2. sklop Kokrica, v višini 3.772.447,62 EUR brez DDV,
- za 3. sklop kanalizacije (Kranj, in sicer za Kokrški breg, Kokrški log, Huje, Partizansko cesto, Skalico in Zlato polje - sever), kjer je predmet sofinanciranja gradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2000 PE, in sicer : Kranj (ID:20954), Bitnje-Žabnica (ID: 20958), Kokrica (ID: 20951) – 3. sklop Kokrški Log – Kokrški Breg – Huje–Partizanska cesta–Skalica–Zlato polje - sever, v višini 3.616.824,77 EUR brez DDV.

 

Obenem sta v okviru tega projekta sopodpisali gradbeno pogodbo tudi Občina Naklo in Občina Šenčur (obe za kanalizacijsko omrežje).

 

Upravičenci pričakujemo, da se bodo sofinancerske pogodbe za nadzor (4 pogodbe), od katerih sta dve za Mestno občino Kranj, ena za Občino Naklo in ena za Občino Šenčur, ter sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti v okviru tega projekta podpisale v čim krajšem možnem času.

 

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop je župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj sopodpisal gradbeno pogodbo za vodovod Bašelj-Kranj, kjer je predmet sofinanciranja pogodba za izvedbo gradbenih del »Izgradnja vodovoda Bašelj-Kranj« v višini 10.556.306,43 EUR brez DDV.


Obenem je v okviru tega projekta sopodpisala gradbeno pogodbo za vodovod Zadraga-Naklo tudi Občina Naklo.

 

Upravičenci pričakujemo, da se bosta sofinancerski pogodbi za nadzor ter sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti v okviru tega projekta podpisale v čim krajšem možnem času.

 

Na dan 28. 3. 2014 znaša prevzeto in realizirano finančno breme vseh upravičencev projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorška polja – 2. sklop« skupaj 1.138.189,10 EUR, finančno breme vseh upravičencev projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop« pa skupaj 995.472,87 EUR.

 

Podpis navedenih sofinancerskih pogodb bo upravičencem omogočil nadaljnje izpolnjevanje prevzetih pogodbenih obveznosti.

 

 

župan MO Kranj Mohor Bogataj in minister za kmetijstvo in okolje

mag. Dejan Židan (Foto: Rafko Bešič)