Novice

31. julij, 2018
NE POZABIMO: Za lepše in bolj zdravo okolje smo odgovorni predvsem sami

Kupi smeti in odpadkov na Primskovem, na katere nas je včeraj opozoril uporabnik družabnega omrežja Facebook, so že odstranjeni. Naj ne bo odveč opozorilo, da s tem nismo pravi zgled ostalim, da po nepotrebnem smetimo in delamo stroške, onesnažujemo naravo in našo neposredno okolico v kateri živimo in delujemo.
 
Poleg nenapovedanih inšpekcijskih pregledov Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK) opravlja tudi preglede na podlagi prejetih prijav. Včerajšni primer iz območja Primskovo kot poročajo iz MIK ni osamljen, in prav je, da na tovrstno nedopustno ravnanje nepravilnega odlaganja odpadkov vedno znova opozorimo. Inšpekcijske službe zaznajo največ nepravilnosti pri ločevanju in odlaganju odpadkov v večstanovanjskih stavbah, kršitelji pa so največkrat identificirani na podlagi odrezkov, položnic in pisem z osebnim imeni.


 


V Mestni občini Kranj ravnanje s komunalnimi odpadki ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (UL RS št. 45/2009), po katerem so kršiteljem lahko izrečene globe, 1.500 eur za pravno osebo, 800 eur za odgovorno osebo pravne osebe, 1.000 eur za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in 500 eur za posameznika.