Novice

28. julij, 2015
Prvi sestanek članov Častnega razsodišča

Kranj, 27. julij 2015 - Popoldne je župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar sprejel člane Častnega razsodišča Mestne občine Kranj in se jim zahvalil za pripravljenost, da sprejeli odgovorno nalogo, da bodo presojali skladnost ravnanja funkcionarjev s Kodeksom ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj.

 

Člani Častnega razsodišča so občani Mestne občine Kranj, ki uživajo visoko zaupanje v javnosti in so bili imenovani za člane na junijski seji mestnega sveta. Člani Častnega razsodišča so: Andraž Jakelj, mag., ki je zavezan odgovornosti, načelnosti, morali in visokim etičnim merilom; dr. Lučka Kajfež Bogataj je častna občanka Mestne občine Kranj in zelo aktivna na vseh področjih družbenega življenja, je ena izmed pionirk pri raziskovanju vpliva podnebnih sprememb; Peter Robnik, ki kljub svoji invalidnosti želi biti koristen družbi in v njej sodelovati, pravičnost in poštenje sta mu glavni moto življenja, je tudi predsednik Društva paraplegikov Gorenjske; Rudi Tavčar želi prispevati k višji politični kulturi v Kranju, ima dolgoletne izkušnje na področju mediacije in Nebojša Vasič, ki mu je poštenost osebnostna lastnost, morala in etika pa njegovi vodili.


Po srečanju z županom so se člani Častnega razsodišča zbrali na konstitutivni seji in izmed sebe izvolili za predsednika Rudija Tavčarja in za namestnico predsednika dr. Lučko Kajfež Bogataj. Do naslednje seje bodo pripravili Poslovnik Častnega razsodišča, v katerem bodo opredelili in natančno določili pristojnosti, način delovanja in odločanja.

 

Na fotografijah od leve proti desni:
Peter Robnik, Nebojša Vasič, dr. Lučka Kajfež Bogataj (namestnica predsednika), Andraž Jakelj, mag., Rudi Tavčar (predsednik)