Novice

20. julij, 2012
Dan šoferjev in avtomehanikov
Kranj, 13. julij 2012 – Podžupan Bojan Homan in podžupanja Nada Mihajlović sta na njihov stanovski dan sprejela predstavnike kranjskega združenja šoferjev in avtomehanikov. Julijski obisk postaja že stalnica in priložnost za pogovor o izpolnjenih nalogah in načrtih za naprej.
 
Predsednik združenja Izidor Parte je spomnil, da je delovanje društva usmerjeno v preventivne akcije za večjo varnost v cestnem prometu, še zlasti ranljivejših skupin udeležencev. Zelo dobro je sprejeta njihova akcija med šolarji 2. in 3. razredov osnovnih šol o pravilnem vstopanju v avtobus in iz njega. V okviru tega programa so z izmenjavo izkušenj sodelovali tudi s kolegi iz Kobarida. Za starejše občane pa je dobrodošlo, da jim razložijo spremembe prometne zakonodaje.
Letos združenje obeležuje tudi 60-letnico delovanja. Razmere, v katerih delujejo danes, so precej drugačne. Njihova dejavnost je vedno bolj razdrobljena in ima v veliki meri obrtni značaj, saj velikih prevoznih podjetij skorajda ni več. Samostojne prevoznike, ki so nenehno pod pritiskom stroškov in velikih delovnih obremenitev, pa je težko pritegniti še v delo združenja. Tako jim zelo primanjkuje mladih članov in širjenje članstva so vključili med prednostne naloge.
Član upravnega odbora združenja Vinko Gantar vidi pomen združenja v širitvi sodelovanja z osnovnimi šolami, tekmovanjih v znanju o prometu in podobnih privlačnih vsebinah za otroke ter mladino. Prav tako pa je pomembno delovanje za ohranjanje varnih standardov za voznike in vozila, kajti v prometu je najprej odgovoren voznik, potem delodajalec.
Tudi podžupan Bojan Homan je opozoril na pomanjkanje odgovornosti, ko tudi v prevozništvu prevlada želja po ustvarjanju čim večjega dobička na račun zmanjševanja stroškov materiala in dela pod mejo varnosti. Meni tudi, da gre v prevozništvu za podcenjena poklica šoferjev in avtomehanikov. Omenil je še visoke stroške za pridobitev vozniških izpitov, še zlasti za mlade, ki si želijo voziti skuter. Dobro bi bilo zvezi združenj posredovati pobudo za obravnavo te teme.
Podžupanja Nada Mihajlović pa je spomnila, da mestni svet večkrat obravnava zadeve s področja prometa, in povabila člane združenja k sodelovanju.
Šoferji imajo zavetnika med svetniki in tako bo maša na Krištofovo nedeljo, 22. julija 2012, ob 9.30 v župnijski cerkvi v Predosljah.
 

Sprejem ob dnevu šoferjev in avtomehanikov. Od leve: Vinko Gantar, Ivan Zadnikar, Bojan Homan, Nada Mihajlović, Izidor Parte in Franjo Jurman.