Novice

25. oktober, 2017
MO Kranj sklenila poravnavo v primeru Gorki

Medvode, Kranj in Šenčur, 24. 10. 2017: Na Višjem sodišču v Ljubljani je v petek, 20. 10. 2017, potekalo mediacijsko srečanje med Mestno občino (MO) Kranj, Občino Šenčur in Občino Medvode. Občine so dosegle poravnavo in s tem zaključile sodni spor, ki se je začel že v prejšnjem mandatu, leta 2013. Občina Medvode bo sosednjima občinama plačala odškodnino v skupnem znesku 349.440,18 €. Epilog nekaj let trajajočega spora bo omogočil, da bodo vse tri občine svoj pogled popolnoma usmerile v prihodnost in še izboljšale sodelovanje in odnose med občinami, pri čemer se že veselijo prihodnjih skupnih projektov. V zadnjih letih so namreč vzpostavile zelo dobre sosedske odnose, sodelujejo pa tudi pri različnih regijsko pomembnih vprašanjih in projektih.

 
MO Kranj in Občina Šenčur sta tožili Občino Medvode, ker je sredi marca 2011 enostransko odstopila od projekta gradnje gorenjske komunalne infrastrukture (GORKI) in s tem od gradnje skupne Čistilne naprave Smlednik. Do odstopa je prišlo le dva tedna pred sprejemom občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur, s katerim so prav zaradi načrtovane čistilne naprave v Smledniku iz zazidljivosti izvzeli zemljišče v Trbojah, kjer so sprva načrtovali gradnjo skupne čistilne naprave za šenčursko in kranjsko občino. Občina Medvode je svoj odstop od projekta utemeljevala s spremenjeno interpretacijo meril in kriterijev za financiranje projektov iz evropskih sredstev, zaradi katere projekt GORKI ne bi bil več upravičen do sofinanciranja, zato se je odločila poiskati druge možnosti financiranja gradnje komunalne infrastrukture na svojem območju.
 
Okrožno sodišče v Kranju je marca letos v primeru izdalo vmesno sodbo v kateri je odločilo, da je odškodninski zahtevek Občine Šenčur in MO Kranj utemeljen, o višini odškodnine pa bi odločalo v naslednjem koraku. Občina Medvode je maja3 na Višjem sodišču v Ljubljani vložila pritožbo zoper vmesno sodbo. Sodišče je v začetku julija vse vpletene strani pozvalo k postopku mediacije za katerega so vse občine podale soglasje. Občinski svet Občine Medvode je na svojo 24. redno sejo, ki je potekala 11. oktobra 2017, dodatno uvrstil tudi 4. točko z naslovom Predlog sodne poravnave med Občino Medvode, MO Kranj in Občino Šenčur z opr. št. IP 614/2013. S sklepom, za katerega je glasovalo 21 članic in članov, je Občinski svet soglašal s poravnavo.
 
Skupni tožbeni zahtevek je v tožbi iz leta 2013 znašal 463.667,64 €. Okrožno sodišče v Kranju je marca razsodilo, da je tožbeni zahtevek utemeljen, v nadaljevanju pa bi odločalo o višini odškodnine. Tožbeni zahtevek je do sedaj skupaj z obrestmi narasel na preko 720.000 €.
 
V času načrtovanja projekta GORKI in v trenutku izstopa Občine Medvode so vse tri občine vodili še prejšnji župani, prav tako so bili drugi sodelavci na vodilnih položajih v občinah. V novem mandatu so se večkrat sestale delovne skupine iz vseh treh občin, ravno tako tudi župani in intenzivno dogovarjali možno poravnavo.
 
V petek, 20. oktobra 2017, so tako vse tri občine na mediacijskem srečanju na Višjem sodišču v Ljubljani sklenile sodno poravnavo v kateri se je Občina Medvode kot tožena stranka zavezala plačati MO Kranj znesek v višini 244.690,18 € in Občini Šenčur znesek v višini 104.750,00 €. Občina Medvode bo znesek poravnala v roku 30 dni od sklenitve poravnave, sredstva pa je z rebalansom zagotovila na proračunski postavki 1.4.1.14 Pravno zastopanje občine. Vsaka stranka bo nosila tudi svoje stroške postopka.