Novice

31. marec, 2016
Objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj

j Mestna občina Kranj je danes, v petek, 25. marca 2016, na spletni strani www.Kranj.si objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem. Skupno bo okvirno na voljo dvajset stanovanj.
 
Upravičenci  za  pridobitev  neprofitnih  stanovanj  v  najem  so polnoletni  in  poslovno  sposobni državljani Republike Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic Evropske unije, imeti pa morajo stalno prebivališče na območju MO Kranj vsaj leto dni pred objavo razpisa. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki in žrtve nasilja v družin. Rok za oddajo vlog je 3. maj 2016.
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi: http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno